Koolitused

2024 korraldab Räpina Aianduskool järgmised koolitused

ArchiCAD algajale

AutoCAD 2D aiakujundajale 

Floristika algõpe

Hekkide hooldamine 

Ilupuude ja -põõsaste kahjustajad

Katmikala- ja avamaatootmise automatiseerimine

Kultuurtaimede väetamise ABC

Lapse emotsionaalne ja sotsiaalne intellekt

Lapsehoidja, õpetaja abi suhtlemis- ja meeskonnatöö oskused

Mahetootmise edendamine: jätkusuutlikud praktikad ja innovatsioonid

Metsapuutaimede kasvatus

Praktiline infopäev: Milleks üldse mullatervis? Kestlikud võtted aianduses

Puhastusteenindaja-juhendaja (tase 4) ettevalmistus puhastustööde juhiks

Puitterrass – ehitusjoonisest valmimiseni

Pulma ja leinaseaded

Ringmajanduse koolitus aianduse ja põllumajanduse väiketoidutootjatele

Tegevusjuhendaja ja tugiisiku suhtlemis- ja meeskonnatöö oskused

Veebiturundus väikeettevõtjale

Väheväärtusliku põllumaa metsastamine